0
0
0
s2smodern

Hvala i zahvala Uzvišenom Allahu dž.š., na svim ni'metima i blagodatima kojima nas daruje. Salavat i selam donosimo na našeg dragog pejgamera  Muhammeda, a.s., njegov ehli bejt, časnu  porodicu njegovu, njegove čestite ashabe, sve njegove sljedbenike i poseban salavati selam na naše bosanske šehide, te  šehide cijelog Ummeta.                                                                                                                                                      Prije kazivanja današnje hutbe želim vas sve obradovati. U nedjelju 04.05. ekipa Medžlisa Jajce je osvojila drugo mjesto na takmičenju iz mektebske nastave  na nivou Muftiluka travničkog. Predstavnici našeg Medžlisa bili su po dva učenika iz Divičana i Vinca. Za ovaj uspjeh pored naših muallima posebno je zaslužan i vaš imam Senad ef., koji je  predsjednik komisije za opće znanje već nekoliko godina. Svjedok sam bio koliko se i ove godine trudio da precizno ocijeni one najbolje. Po rasporedu glavnog imama on je danas hatib u Haddadan džamiji, a ja ovdje.

Braćo u islamu! Danas, 10. redžeba 1435. h. godine/09. maja 2014. godine u hutbi želim govoriti o istini i pravdi. Istina i pravda spadaju među najvažnije osobine mu'mina. Ove osobine su posebno krasile vjerovjesnike, šehide, ulemu i dobre mu'mine.                                                                                    Svemogući Allah dž.š. u Kur'anu a.š. kaže:

  „O mu'mini, bojte se Allaha i govorite samo istinu! On će vas za vaša djela nagraditi i  grijehe će vam vaše oprostiti. A onaj ko se Allahu i Posla­niku Njegovu bude pokoravao - postići će ono što bude želio.“ Istinu je rekao Uzvišeni Allah, dž.š. (70 i 71. ajet  Sure Al-Ahzab)                                                                                                                                         Uzvišeni Allah dž.š. u citiranim ajetima naređuje da se samo Njega bojimo i da govorimo samo istinu, a oni koji se istinski boje svoga Gospodara, oni stalno govore istinu, makar ona bila i na njihovu štetu.               U 8. ajetu sure El-Maide Allah dž.š. kaže:

„O mu'mini, dužnosti prema Allahu izvršavajte, i pravedno svjedočite! Neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite nikako ne navede da nepravedni budete! Pravedni budite, to je najbliže čestitosti, i bojte se Allaha, jer Allah dobro zna ono što činite.“ Istinu je rekao Uzvišeni Allah, dž.š.

Uzvišeni Allah je Istina. On  je Izvor istine i pravde. On je Nebesa i Zemlju sa Istinom stvorio   

   Svemogući Allah je sve stvorio i zasnovao na temelju istine i pravde, Dini-islam je istina, Plemeniti Kur’an je s Istinom spušten.  Meleki su istina. Poslanici su istina. Svi su istinu govorili i za istinu i pravdu se borili.   Uzvišeni Allah kaže:

 „Mi smo izaslanike naše s jasnim dokazima slali i po njima knjige i terazije objavljivali, da bi ljudi pravedno postupali...“ 25. Ajet sure El-Hadid

U ovom ajetu  Uzvišeni nas upoznaje da je poslanike s jasnim i istinitim dokazima slao, po njima knjige i terazije objavljivao, da bi ljudi pravedno postupali. Uzvišeni, od nas mu'mina, traži da budemo iskreni, da govorimo istinu i da  se za istinu i pravdu borimo.

Istina i pravda se ogledaju kako u riječima tako i u djelima, a odnose se prema Allahu dž.š., prema sebi, prema ljudima i ostalim Allahovim stvorenjima. To su plemenite osobine kojima bi se muslimani trebali okititi.

Naš  dragi Pejgamber, a.s., u hadisu koji prenosi Ebu Hurejre, r.a., kaže:, „Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan, neka govori dobro ili neka šuti...“ U ovom hadisu Muhammed, a.s., nas podstiče da govorimo samo dobro ili da šutimo. U drugom hadisu, Alejhisselam kaže:

”Budite uvijek iskreni jer iskrenost vodi ka pravednosti, a pravednost vodi ka džennetu. Kada je jedan čovjek uvijek iskren i teži ka tome, bude upisan kod Allaha kao iskren. Nemojte lagati, jer laž vodi ka grijehu, a grijeh vodi ka džehennemu. Onaj ko stalno laže i ko vara (ljude) biva upisan kod Allaha kao lažac.” Hadis bilježe: Buharija, Muslim, Ebu Davud.                                                               U ovom hadisu Muhammed, a.s., od svojih sljedbenika traži da uvijek budu iskreni. Zato, braćo draga,  budimo iskreni, jer to vodi pravednosti, a pravednost vodi ka džennetu. Onaj ko je iskren i ko teži iskrenosti bude kod Allaha dž.š.  upisan kao iskren. Blago svakom onom ko kod Uzvišenog Allaha bude upisan kao iskren. On je zaista srećnik.

Oni  koji  su pravedni trebaju se radovati. Za njih Alejhisselam kaže:

”Pravedni će biti kod Allaha na mimberima od svjetlosti. To su oni koji su bili pravedni u svojim presudama, odlukama, prema svojim porodicama i u onome što im je na upravu povjereno.” Hadis bilježi Muslim.

Braćo,

Da bismo dostigli stepen i bili u društvu onih koji će kod Allaha dž.š. biti na mimberima od svjetlosti trebamo se dobro potruditi: oni koji donose presude, presude trebaju biti pravedne, oni koji donose razne važne odluke, odluke trebaju biti pravedne, a svi trebamo biti pravedni prema svojim porodicama, a pravednost se traži i prema onome što nam  je povjereno.

Čestita braćo, imajmo uvijek na umu da istina i pravda vode sreći i na Dunjaluku i na Ahiretu. Ove osobine uspostavljaju slogu, povjerenje i harmoniju među ljudima.

Abdullah ibn Abbas r.a. kaže: „Musa, a.s., kada je razgovarao sa Gospodarom svjetova upitao je:„Gospodaru, koji su ti robovi najdraži'? Allah dž.š., je odgovorio:'Oni koji Me najviše zikr čine'.Musa opet upita:'A ko je od Tvojih robova najpravedniji'? Allah, dž.š., odgovori:'Onaj koji sudi sebi isto kao što sudi i ljudima'. Musa opet upita:'Ko je od Tvojih robova najbogatiji'? 'Onaj koji je zadovoljan onim što sam Mu dao“. /Šuabul iman/.

Ebu Derda piše Selmanu Farisiju, piše bratu svom, nama piše pa započinje: „O moj brate, iskoristi zdravlje i slobodno vrijeme prije nego te zadesi belaj i iskušenje koje niko od ljudi neće moći od tebe odagnati. Brate moj, okoristi se dovom koju će za tebe činiti onaj kojeg je Allah dž.š., stavio na iskušenje“.

Čestita braćo, prije dvadesetak dana prisustvovao sam Svečanoj akademiji RVI Jajce. Diskusije nekih članova ove populacije su bile zaista tugaljive. Kako je moguće da je neko prije tri-četiri godine bio invalid, zatim na slijedećoj reviziji nije invalid, da bi na posljednjoj revizij ponovo imao određeni stepen invaliditeta. To se dešava zato jer nema prave istine ni pravde.  Neki ljudi su zaista obespravljeni.

Iz izvora vjere znamo da se dova onoga kome su nepravda i zulum učinjeni prima i svako ko takvog pomogne, sebe u tekst njegove dove upisuje. Zamislimo koliko dova i blagoslova bi teklo sa usana obespravljenih i poniženih ljudi Bosne i Hercegovine da je bilo prave odgovornosti i žrtve.

Braćo, mi u Bosni i Hercegovini nepravdu živimo. Nepravda nam je učinjena u Dejtonu prilikom podjele naše zemlje na entitete.  Nepravda se svaki dan čini povratnicima, koji  nemaju prava koja im pripadaju. Svoj  jezik u školi ne mogu zvati pravim imenom. A evo i kod nas u srednjim školama Bošnjaci uče tuđu historiju, geografiju, muzičku i likovnu kulturu.

Lista nepravdi je zaista duga, a kada se nepravda  namnoži kao što je kod nas slučaj, kao mu'mini moramo znati da je otpor toj nepravdi dužnost.

Poslanik je rekao da je najveći džihad nepravednom vladaru reći istinu, tj. suprotstaviti se nepravdi.

Cijenjena braćo,

Postoje sigurne pripovijesti da je noć prije ulaska u Bosnu Sultan Mehmed El-Fatih usnio san u kojem je vidio vatru i oko nje trojicu časnih ashaba, kasnijih halifa: Ebu Bekra, Osmana i Aliju r.a. Kad se probudio, pitao je šejha Akšemsudina značenje sna. Evo šta mu je šejh odgovorio:

Osvojit ćeš Bosnu. To što si sanjao vatru znači da će u njoj gorjeti plamen vjere. To što si sanjao Ebu Bekra znači da će Bosna biti zemlja iskrenih ljudi koji bogatstvo neće štediti za dobrobit Islama. To što si sanjao Osmana znači da će Bosna iznjediriti dosta učenjaka lijepoga morala. To što si sanjao Hazreti Aliju znači da će ta zemlja Carevini dati dosta ratnika koji će kročiti stopama časne porodice Muhammeda a.s.
Šteta što nisi sanjao hazreti Omera, radijallahu anhu, jer to znači da  u Bosni nikada pravde biti neće i da će se njen narod uvijet morati boriti za nju!

San plemenitog sultan Mehmed El-Fatiha se obistini: Hvala Uzvišenom Allahu dž.š. u našoj Bosni ponositoj, vjere Islama ima, a bit će ga inšaa'Allah do Sudnjeg dana, bilo je,  ima, a i  bit će iskrenih poput hazreti Ebu Bekra koji svoja imanja troše za dobrobit Islama. Na početku hutbe čuli ste dopis Rijaseta IZ-e o sergiji za dovršenje  Careve džamije u Foči. Još jednom vas molim da svojim prilozima pomognemo obnovu svih džamija u BiH. Vama u džematu Pšenik čestitam na svemu što ste kao džemat do sada činili kada  su u pitanju prilozi na sergijama, zatim, prikupljanje zekata i sadeka-i-fitra u Bejtu-l-mal, te svih akcija koje vodi IZ-a. Bosna je iznedrila veliki broj moralnih učenjaka poput hazreti Osmana, u Bosni je uvijek bilo heroja i istinskih gazija poput hazreti Alije. I na kraju, u Bosni i Hercegovini pravde je sve manje, a dužnost nam je za istinu i pravdu se boriti. Dužni smo svojoj braći, ali i drugima pomoći kad im se nepravda čini i kad oni drugima nepravdu i zulum čine:

Poslanik s.a.v.s. je rekao: „Pomozi svoga brata, i nasilnika (zalima) i onoga kojem se čini nasilje (mazluma)“. Neki čovjek tada reče: „Božiji poslaniče, pomoći ću ga ako mu se čini nasilje, a šta ako on čini nasilje, kako da ga pomognem?“ A Poslanik, s.a.v.s., mu odgovori: „Spriječi ga od činjenja nepravde  i u tome je pomoć njemu.“ Hadis bilježi Buharija.

  Ashabi, po uzoru na Poslanika, a.s., kao i njihovi ispravni sljedbenici, a naši prethodnici, su pravedno postupali.

A koga posebno spomenuti ovom prilikom ako ne hazreti Omera, r.a., na kojeg se mnogi pozivaju kada pravdu treba drugima krojiti, a zaboravljaju ga kada tu pravdu treba na sebi sprovesti. Poznat nam je primjer koji se desio prilikom osvojenja Kudsa, kada je h. Omer sa svojim slugom krenuo da primi ključeve grada. Koristili su samo jednu jahalicu na kojoj su se smjenjivali on i njegov sluga?! Zar nije postupio pravedno kada je naredio svome slugi da jaše jahalicu na ulazu u Kuds, jer je bio njegov red?! Hazreti Omer je imao na umu Allahove dž.š. riječi  koji u 9. ajetu sure El-Hudžurat kaže:

"Allah zaista pravedne voli.“     

Molim Uzvišenog Allaha dž.š. da nas učini od onih koje On voli, koji istinu govore i pravedno postupaju i prema sebi i prema drugima. Amin.

Pšenik, 09.05.2014. godine

Hutbu održao Ramiz Bećirović

0
0
0
s2smodern

KONTAKT


Esme Sultanije 1., 70101 Jajce

Tel: 030/ 657-483

Joomla templates by Joomlashine