0
0
0
s2smodern

Haddadan džamija u Jajcu,
26.12.2014. godine
Džumu-namaz imamio i hutbu održao Ramiz ef. Bećirović


Hvala Uzvišenom Allahu, dž.š., na svim darovima kojima nas dariva. Salavat i selam donosimo na našeg dragog pejgambera, Muhammeda, a.s., na njegov Ehli bejt – njegovu časnu porodicu, na njegove ashabe, naše bosanske šehide i na sve mu'mine koji su živjeli i koji će, inšaa Allah, i na ovim prostorima živjeti sve do Kijametskog dana. Vama svima kojima je Allah, dž.š., nasib učinio da danas u ovoj džamiji klanjate džumu i slušate hutbu: „Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu“.


Uzvišeni Allah u Kur “anu a.š. kaže:
I reci: “Trudite se! Allah će trud vaš vidjeti, a i Poslanik Njegov i mu“mini, i vi ćete biti vraćeni Onome koji zna nevidljivi i vidljivi svijet, pa će vas o onome što ste radili obavijestiti. (Et-Tevba, 105)
U 9. ajetu sure El-Burudž Allah dž.š. kaže: " a Allah je svemu Svjedok“. Cijenjena braćo,
U 30. Ajetu sure Ali Imran, Uzvišeni Allah obavještava, da će se svaki čovjek upoznati sa rezultatom svojih djela i da će mu se njegova knjiga na sudnjem danu dati u desnu ili lijevu ruku: „Onoga dana kada svaki čovjek pred sobom nađe dobro djelo koje je uradio i hrđavo djelo koje je učinio - poželjeće da se između njih i njega nalazi udaljenost velika. A Allah vas na Sebe podsjeća i Allah je milostiv prema Svojim robovima.“ Ibni Kesir komentarišući ovaj ajet kaže: Na Sudnji dan će biti doneseno pred roba svako njegovo djelo, bilo dobro ili loše, pa ako bude dobro obradovat će ga, a ako bude loše ožalostit će ga, pa će taj rob poželjeti da to djelo nije njegovo, zatim Allah svoje robove podsjeća na Sebe, plašeći ih kaznom. Nakon toga ohrabrujući Svoje robove da ne gube nadu u Allahovu milost kaže da je On milostiv prema Svojim robovima, da voli da oni budu na Njegovom pravom putu i slijede Njegovog poslanika s.a.v.s. Sudbina čovjekova, sretna ili nesretna, bit će određena kvalitetom njegovih djela, dobrim ili lošim. Uzvišeni kaže:
„Toga Dana će se ljudi odvojeno pojaviti da im se pokažu
djela nihova; onaj ko bude uradio koliko trun dobra - vidjeće ga, a onaj ko bude uradio koliko trun zla - vidjeće ga." (Ez-Zilzal, 6-8)


Cijenjena i čestita braćo,
Kako sam i najavio moja hutba u prošli petak bila je uvod u ovu današnju. Hutbu u kojoj želim sebe i vas podsjetiti da je sve prolazno, samo je vječan Uzvišeni Allah, dž.š. Insan, čim se rodi, krene prema svome ovodunjalučkom kraju. Kako je god ovodunjalučki život prolazan i ima kraj, tako i ljudski radni vijek ima svoj kraj. Ja sam braćo u ovoj godini imao tri velika mubareka, tri jubileja: Pedeset godina svjedodžbe imam, hatib, muallim, pedeset godina imamsko hatibske službe i pedeset godina od sklapanja nikaha.


Ajeti kerim „ve kuli'amelu fese jerallahu 'amelekum“ citirao sam i davne 1988. godine kada sam 13. jula predavao dužnost glavnog imama Zijad ef. Žuži u Džamiji Esme Sultanije.
Danas sam u hutbi citirao ovaj ajet sa istom namjerom, jer je ovo moja hutba, kojom želim da se oprostim od redovnog održavanja hutbe, ali i od redovne imamske dužnosti u ovoj džamiji. To činim nakon pedeset godina imamsko hatibskog obavljanja dužnosti i nakon četrnaest godina i pet mjeseci imamske dužnosti u ovoj džamiji.
Danas činim posebnu zahvalnost Uzvišenom Allahu dž.š. koji me je uputio, a zatim mi podario zdravlje da u najboljem zdravlju obavljam dužnost preko pedeset godina. U proteklih pedeset godina samo dvije džume nisam klanjao. Prvu 1983. godine i drugu 20. septebmra prošle godine radi povišenog, a zatim previše niskog pritiska. I zaista, Allah mi je podario zdravlje.
Braćo, Uzvišeni kaže: „ Allah je svemu svjedok“. I zaista Allah je najbolji svjedok da ja nikada nisam ni gripu bolovao, niti sam ikada imao povišenu temperaturu. U toku službe dužnost sam obavljao u četiri džemata. Promijenilo se 12 ili trinaest izvršnih odbora Islamske zajednice, a dvanaest predsjednika IO. Imenom ću spomenuti samo predsjednike u Jajcu: Mehmed Popaja, Mustafa Hadžiosmanović, Muderris Mustafa ef. Čolić, Mustafa Bubrić, Fadili Kurić, Nedžad Hadžić, Ismet Kurić, Mensur Karadža, Ramiz Kliko, Mevzudin Duranović, Semin ef. Česo i Nijaz Duranović. Iako sam dužnost glavnog imama obavljao preko trideset godina promijenilo se i šest glavnih imama, u Stocu jedan, u Duvnu tri i u Jajcu muderris Mustafa ef. Čolić i Zijad ef. Žužo, a evo otkako sam u penziji Zehrudin ef. Hadžić mi je sedmi glavni imam. U ovoj džamiji nekoliko godina dužnost drugog imama veoma uspješno je obavljao Nedim ef. Glamočić. Molim Uzvišenog Allaha da sve spomenute nagradi za hizmet koji su učinili islamu i Islamskoj zajednici. Kada je u posljednjem mandatu dr. Mustafa ef. Cerić izabran za reisu-l-ulemu, zahvalio se delegatima izbornog tijela što mu je ponovo dato povjerenje, a posebno se zahvalio što mu je za zamjenika izabran hafiz Ismet ef. Spahić. Ja i ovom prilikom zahvaljujem Uzvišenom Allahu dž.š. koji je nasib učinio da je u posljednjih šest godina moga aktivnog i honorarnog rada predsjednik IO Medžlisa bio Nijaz Duranović. On mi je zaista bio od velike pomoći u svakom pogledu. 


Haddadan džamija i njen džemat.
Braćo, kako i znate, ova džamija je u funkciju puštena 30. juna 2000. godine. Od toga dana do danas ona ima svoje redovne džematlije na dnevnim namazima i na džumi namazu. Od prvih dana redovne džematlije su bili: Ismet Kurić, Kemal Hadžić, Bekir Čelhasić, Sead Pezer, koji su bili kao četiri armirano betonska stuba koji drže zidove zgrade: Slijedili su ih dok su mogli Mehmed i Ramiz Mačak, Safet Ribić, Asim Agić. Na ahiret preseliše Asim i Safet, a kasnije i Kemal. Džemat se ipak povećavao sa drugim džematlijama. To povećanje su činili: Ishak Meštrovac, Miralem Zjajo, Sead Bašimamović, Zijad Zejnilagić, Sulejman Omerbegović, Hamza Klapuh, Emir i Ergin Žuna, do ovih mladih, Samir Agić, Safet Karadžić, Ishak Majdanac, Alen Madžo, Behrudin Halaba, Enes Redžić...Spomenut ću i džematlije koji rade izvan BiH, ali kada dođu na odmor redovno dolaze u ovu džamiju: Arif Hadžić, Fahrudin Ganibegović, Ibrahim Šahman, Miralem Softić. Braćo draga, želim takođe reći da je veliki broj džematlija u gradu Jajcu svesrdno podržavao rad džemata, pa time i moj rad. Nije moguće ih sve spomenuti, ali se neki ne smiju izostaviti. Poseban doprinos u radu su dali: Munira hanuma Keljalić, Adil i Tajiba hanuma Ramić, Salko i Sabiha Đulić, Hajra Madžo, Subha Aganović, Fahra Tuzlić, Mehaga Kurić, Latif Halaba, džematlije naših Pruda koji su se prvi vratili u ovo naselje, zatim bivši i sadašnji načelnici Nisvet Hrnjić i Edin Hozan, te drugi koji su bili ili su sada na nekim političkim funkcijama: Mensur Krpo, Bajro Makić, Fikret Čančar, Amer Mrako, Osman Žilić. Sa zadovoljastvom ističem da su mi dobru pomoć pružili Mustafa ef. Turudić i Šekib ef. Makić, koji dobro znaju šta je imamski rad i koji su to cijenili i bili od pomoći. Svi vi koji ste dolazili na džumu namaz, te koji ste kao u prošli petak svojim prilogom na sergiji pomagali da se obnove sve džamije i izgrade nove u BiH pa i šire, pomagali ste rad džemata i ove džamije. Sergija za IC u Ljubljani bila je 532,20 KM (najveća na području MIZ). Značajna je bila pomoć roditelja koji su svoju djecu slali, a posebno onih koji su djecu dovodili u mekteb i tako dali svoj veliki doprinos uspješnom muallimskom radu. Posebno ću istaći Šerifa i Amira Kurića, Ifetu, Refiju, Fatimu i Indiru Meštrovac, Ćazima, Esada i Ramiza Kliku, Sedinu Lupčević, Edinu i Azru Softić, Esmu Joldić, Ševalu Makić, Belmu Hrnjić, Selvedinu Imamović, Saidu Čančar, Edisu i Enesu Hodžić, Emiru Šahman, Mirsada Kahrić, Osmanu Julardžija, Hidajetu Poričanin, Fatu Zahić, Velidu Hajder, Senadu Mešić... i mnogi drugi.........


Od 30. juna 2000. godine u ovoj džamiji je redovno obavljano svih pet dnevnih namaza, džuma i bajrami, te sve vjerske svečanosti i druge aktivnosti. Mi, njene džematlije, vodili smo računa da se namazi obavljaju ne izostavljajući ni jacijske i ikindijske sunnete. Nastavljena je naša tradicija: učenje tundžina salavata iza namaza, pred zikr, zatim učenja sejjidu-l-istigfara iza jacije, redovno učimo duže ašere iza sabaha. Suru Kehf učimo uoči petka, a Jasin za naše šehide pred džumu kada imamo i dove za džematlije. U toku ramazana učimo ikindijsku i sabahsku mukabelu, a već dvije godine i mukabelu učenika mektebske nastave.
Ono što želim posebno naglasiti jeste da učenje ezana iz ove džamije se čuje u gotovo svim mahalama grada, jer su zvučnici postavljeni na Okića džamiji i Dizdarevoj džamiji na Starom Gradu. Ezan je učen za svaki vakat, jer ako nema mene ni Ismeta, redovne džematlije na vrijeme uključe kasetofon da se prouči ezan i sami predvode džemat.
Znali su, i čvrstog ubjeđenja bili, da ako nisam stigao na namaz, a nisam nikoga ni opunomoćio, znači da me je nešto spriječilo i da zaista nisam mogao doći. To je povjerenje koje je vladalo između mene i redovnih džematlija ove džamije.
Braćo, sebe i vas želim da podsjetim na suru Asr-vrijeme i da pokušamo dokučiti smisao našeg života na ovome svijetu. Allah, dž.š., se kune vremenom u suri Asr pa kaže: „Tako Mi vremena! Doista su svi ljudi na gubitku, osim onih koji vjeruju, rade dobra djela i preporučuju jedni drugima istinu i strpljivost“.
Islam je vjera „srednjeg puta“, puta koji vodi dobru i na dunjaluku i na Ahiretu. Islam nas uči da vrjednujemo i jedan i drugi život, čovjek je stvoren od duše i tijela. Duša ima svoje potrebe, a i tijelo ima svoje potrebe i veoma je bitno uravnotežiti te potrebe.


Čovjek na ovom svijetu živi svoje određeno vrijeme svoj Asr i sam bira svoj izbor u vrjednovanju potreba duše i tijela, od toga zavisi ishod da li će njegov život biti sretan na ovom i budućem svijetu.
Čestita braćo,
veoma je važno da iskoristimo svoje vrijeme, svoj Asr kojeg živimo. Naš pejgamber Muhammed, a.s., nas savjetuje pa kaže: „Iskoristi pet stvari prije drugih pet: mladost prije starosti, zdravlje prije bolesti, bogatstvo prije siromaštva, slobodno vrijeme prije zauzetosti i život prije smrti“!
Život je Allahov dar. Stvoreni smo da bi bili iskušani ko će od nas bolje postupati. Temeljni smisao života jeste pokornost Uzvišenom Allahu dž.š., moralan život, slijeđenje istine, provođenje pravde, dostizanje dobrote, iskazivanje milosti i samilosti.
Braćo, na kraju ove hutbe želim da kažem slijedeće: Naši plemeniti pretci zabilježili su mnogo lijepih priča, a u jednoj se kaže: Neki čovjek je prodavao kuću, jer je dobio službu u drugom udaljenom mjestu. Razglasio je prodaju, te odredio datum prodaje.Došli su zainteresovani te je kupoprodaja počela. Izjavio je cijenu kuće. Zainteresovani kupac ga priupita: Otkud tolika cijena, kada i sam znaš da tržišna cijena tvoje kuće je mnogo manja nego što je tvoja cijena. Prodavac reče: Tako je kada je u pitanju vrijednost same kuće, ali ja ti ovdje prodajem kuću koja vrijedi toliko i dajem ti u amanet komšije s kojima ćeš uvijek imati mir i biti rahat, a imaćeš i snažnu potporu komšija u svakom hairli poslu. Zato se svakome isplati kupiti moju kuću i biti među ovim komšijama.


Slično ovome, i ja ću in šaa Allah, (01.01.2015. godine) svome nasljedniku Ramiz ef. Kahriću predati Haddadan džamiju, za koju imam i čvrsto obećanje predstavnika Crvenog polumjeseca da će pronaći donatora da finansira izgradnju drvene munare s koje će in šaa Allah zasjati kandilji i tako će džamija biti potpuno obnovljena.
Zatim će imati redovne džematlije koji cijene imama, imamski rad, ali su navikli da i oni budu cijenjeni i uvažavani što sam ja i činio. Međutim, ove džematlije neće tolerisati nerad i to svako treba imati na umu.
Na kraju, a mogao sam i na početku, reći ću da najveću zaslugu što sam bio i ostao kao hodža imaju moji plemeniti roditelji: Ibrahim –hodža i Hurija hanuma, zatim tadašnji glavni imam u Vlasenici Mehmed ef. Mrahorović. Posebne zasluge za moje napredovanje u službi ima muderris Musafa ef. Čolić. Ove četiri osobe zaslužuju mnogo, mnogo više od ostalih. Pazili su me i pomagali mi: amidža Muhamed, amidžinca Naza-hanuma i amidžić Mušan ef.  Među onima koji su me posebno pazili  uvažavali i pomagali su bivši i sadašnji muftija Nusret ef. Abdibegović i Ahmed ef. Adilović. Posebne zasluge svakako ima i moja Fatima-hanuma, koja mi je i danas pomogla da na vrijeme dođem u džamiju. Ima još osoba kojima dugujem zahvalnost, ali je nemoguće sve ih nabrojati. Molim Allaha da ih sve nagradi. Posebno Ga molim da moj rad ukabuli, da bude zadovoljan mojim radom, da mi grijehe oprosti, da me na dunjaluku zaštiti od velikih iskušenja, i da mi melekul mevt u susret dođe pri obavljanju namaza ili nekog drugog ibadeta, te da me spasi na Ahiretu. Amin. Molim Ga da sve vas nagradi za svaki učinjeni hajr i da vam grijehe oprosti, te da vas nagradi za sabur koji ste imali slušajući moje hutbe iako su bile duže od hutbi drugih hatiba. Amin.
Ja Rabbi, Ti veliki Allahu, molimo Te pomozi nam da činimo samo dobro, da se grijeha klonimo. Uzvišeni Allahu, molimo Te spriječi nas i od pomisli na činjenje šerra. AMIN.

0
0
0
s2smodern

KONTAKT


Esme Sultanije 1., 70101 Jajce

Tel: 030/ 657-483

Joomla templates by Joomlashine